سه شنبه 29 خرداد 1403 00:36
photograph momaiez
nima Chekhov
کتاب های پیشنهادی
تازه های نشر
حاضرین در سایت
46 میهمان حاضرند
قوانین و مقررات چاپ
¿ بخش اول قوانين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
¿ بخش دوم قوانین مرتبط با وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی
¿ بخش سوم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
¿ فصل 2 مصوبات هيات وزيران
¿ بخش اول آيين نامه هاي اجرايي قوانين مصوبه هيات وزيران
¿ بخش چهارم مصوبات شوراي عالي اداري
¿ بخش دوم آيين نامه هاي مصوب وزير فرهنگ وارشاد اسلامي ومعاوني
¿ بخش سوم آيين نامه هاي مصوب شوراي فرهنگي عمومي
¿ اساسنامه سازمانها و مجامع بين المللي
آيين نامه ها
¿ آئين نامه شوراي فرهنگ عمومي
¿ آئين نامه بهداشت محيط
¿ آئين نامه راهنمايان جهانگردي
¿ آئين نامه هفته كتاب
¿ آئين نامه استفاده از آرم جمهوري اسلامي ايران
¿ آئين نامه اعطاي نشانهاي دولتي
¿ آئين نامه اماكن عمومي
¿ آئين نامه شوراي تمبر
¿ آئين نامه شوراي اجتماعي استانها
¿ آئين نامه اجرايي قانون مطبوعات
¿ آئين نامه آموزگاههاي آزاد هنري
¿ آئين نامه سالنهاي نمايش فيلم
¿ آئين نامه تاسيس و نظارت بر چاپخانه ها
¿ آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون ماده 4
¿ آئين نامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
¿ آئين نامه تشكيل هيات نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب اسلامي
¿ آئين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغات
¿ آئين نامه مربوط به ورود و اقامت و فعاليت نمايندگان مذهبي خارجي

یادداشت های بازدیدکنندگان
نام شما / ایمیل شما

پــیـونــد ها
مجمع ناشران الکترونیک
کتابخانه‌ی امید ایران
کتابخانه‌ الکترونیکی ‌نسیم‌ رضوان
کتاب همراه
شرکت انتشارات ویژه نشر
کتاب کودک
خرید کتاب ارشاد
خبرگزاری کتاب ايران
خانه كتاب
جایزه ادبی ایران
پایگاه‌دریافت‌کتب‌الکترونیکی
پارس بوک
این روشنای نزدیک
آی کتاب
کتابخانه مجازی ایران
کتابخانه دانشکده پزشکی شیراز
کتابخانه الکترونیکی ویکیو
آی آی کتاب
آدینه بوک
نشر کارنگ

sokhangostar All Rights reserved 2007

 info@sokhangostar.com