چهارشنبه 2 خرداد 1403 17:16
photograph momaiez
nima Chekhov
کتاب های پیشنهادی
تازه های نشر
چرا لزومی برای ایجاد شهرک چاپ نیست؟ چاپ

مهدی رحیمی یگانه

به‌ نظر‌ می‌رسد‌ چاپخانه‌ها‌ از‌ بعضی قواعد‌ مستثنی‌ هستند‌ و‌ نه‌ آلودگی‌های‌ خاصی‌ دارند‌ و‌ نه‌ این‌که‌ اجباری‌ به‌ خروج‌ از‌ شهر‌ دارند.‌ همان‌طور‌ که‌ می‌دانیم‌ در‌ هیچ‌ جای‌ دنیا‌ چاپخانه‌ها‌ را‌ از‌ شهرها‌ بیرون‌ نکرده‌اند‌ و‌ بسیاری‌ از‌ چاپخانه‌ها‌ که‌ کارهای‌ کوچک‌ و‌ کم‌تیراژ‌ چاپ‌ می‌کنند‌ نمی‌توانند‌ در‌‌ شهرک‌ها‌ ادامه‌ حیات‌ دهند.

همان‌طور‌ که‌ می‌دانیم‌ ایجاد‌ شهرک‌های‌ صنعتی‌ بر‌ اساس‌ یک‌ نیاز‌ و‌ یا‌ یک‌ الزام‌ صنعتی،‌ بهداشتی‌ و‌ غیره‌ توجیه‌پذیر‌ است.‌ به‌ عبارت‌ دیگر‌ اگر‌ قرار‌ است‌ صنف‌ یا‌ صنعتی‌ به‌ علت‌ ایجاد‌ آلودگی‌های‌ مختلف‌ و‌ یا‌ محدودیت‌های‌ فیزیکی‌ به‌ خاطر‌ توسعه‌ فضا،‌ از‌ مناطق‌ مسکونی‌ و‌ یا‌ تجاری‌ مرکزی‌ شهرها‌ خارج‌ شوند،‌ شاید‌ منطق‌ حکم‌ کند‌ که‌ با‌ توجه‌ به‌ نیازهای‌ مشترک‌ اولیه‌ در‌ صنعت‌ مذکور‌ مانند‌ برق،‌ گاز،‌ آب،‌ فاضلاب‌ صنعتی‌ و‌ غیره‌ آنها‌ را‌ در‌ محلی‌ که‌ همه‌ امکانات‌ مذکور‌ را‌ دارا‌ باشد،‌ جمع‌ کنیم.‌ اگر‌ چه‌ هنوز‌ بسیاری‌ از‌ سرمایه‌گذاران‌ برای‌ رفتن‌ به‌ چنین‌ شهرک‌هایی‌ از‌ خود‌ مقاومت‌ نشان‌ می‌دهند‌ چرا‌ که‌ نمی‌خواهند‌ نوع‌ تکنولوژی‌های‌ مورد‌ استفاده‌ آنها،‌ نام‌ مشتریان‌ و‌ دیگر‌ مواردی‌ که‌ اساس‌ کارشان‌ را‌ تشکیل‌ می‌دهد‌ به‌ راحتی‌ برای‌ دیگران‌ و‌ بخصوص‌ هم‌ صنفی‌های‌ آنها‌ لو‌ رود!‌ با‌ این‌ حال‌ به‌ نظر‌ می‌رسد‌ این‌ شهرک‌ها‌ اصولا‌ برای‌ کسانی‌ بیشتر‌ مورد‌ توجه‌اند‌ که‌ در‌ حال‌ ایجاد‌ یک‌ واحد‌ جدید‌ هستند‌ و‌ تازه‌ می‌خواهند‌ در‌ یک‌ کار‌ تولیدی‌ یا‌ صنعتی‌ سرمایه‌گذاری‌ کنند.
کارگاه‌های‌ قدیمی‌ و‌ کسانی‌ که‌ در‌ سالیان‌ قبل‌ مشغول‌ کار‌ بوده‌اند‌ تمایلی‌ به‌ پیوستن‌ به‌ چنین‌ شهرک‌هایی‌ ندارند،‌ مگر‌ این‌که‌ به‌ لحاظ‌ فضا‌ دارای‌ کمبود‌ باشند‌ و‌ یا‌ اجباری‌ به‌ جهت‌ تغییر‌ مکان‌ داشته‌ باشند‌ و‌ با‌ توجه‌ به‌ نکات‌ مثبت‌ و‌ منفی‌ مذکور،‌ در‌ نهایت‌ ترجیح‌ دهند‌ که‌ به‌ چنین‌ شهرک‌هایی‌ نقل‌ مکان‌ کنند.
به‌ نظر‌ می‌رسد‌ چاپخانه‌ها‌ از‌ قواعد‌ فوق‌ مستثنی‌ هستند‌ و‌ نه‌ آلودگی‌های‌ خاصی‌ دارند‌ و‌ نه‌ این‌که‌ اجباری‌ به‌ خروج‌ از‌ شهر‌ دارند.‌ همان‌طور‌ که‌ می‌دانیم‌ در‌ هیچ‌ جای‌ دنیا‌ چاپخانه‌ها‌ را‌ از‌ شهرها‌ بیرون‌ نکرده‌اند‌ و‌ بسیاری‌ از‌ چاپخانه‌ها‌ که‌ کارهای‌ کوچک‌ و‌ کم‌تیراژ‌ چاپ‌ می‌کنند‌ نمی‌توانند‌ در‌ چنین‌ شهرک‌هایی‌ ادامه‌ حیات‌ دهند.

ایجاد‌ چنین‌ شهرکی‌ بر‌ اساس‌ کدام‌ نیاز‌ است؟
اگر‌ چه‌ شهرک‌ چاپ‌ فقط‌ مختص‌ چاپخانه‌ها‌ نیست‌ و‌ در‌ واقع‌ دیگر‌ همکاران‌ چاپی‌ را‌ نیز‌ در‌ برخواهد‌ گرفت-‌ اعم‌ از‌ سرویس‌دهندگان‌ به‌ چاپخانه‌ها‌ و‌ ارایه‌کنندگان‌ ملزومات‌ چاپ-‌ ولی‌ هدف‌ اصلی‌ همان‌ چاپخانه‌ها‌ هستند،‌ ولی‌ کدام‌ چاپخانه‌ها؟
این‌ شهرک‌ که‌ قرار‌ است‌ در‌ نزدیکی‌ کلان‌شهر‌ تهران‌ ایجاد‌ شود‌ کدام‌ بخش‌ از‌ چاپخانه‌ها‌ را‌ در‌ برمی‌گیرد؟
چاپخانه‌های‌ بزرگ‌ بخش‌ نشر‌ و‌ روزنامه‌ها‌ و‌ مجلات‌ را‌ که‌ میلیاردها‌ تومان‌ هزینه‌ صرف‌ کرده‌اند‌ و‌ در‌ حال‌ حاضر‌ در‌ حال‌ کارند؟‌ باید‌ همه‌ آنها‌ یک‌باره‌ کلیه‌ امکانات‌ خود‌ اعم‌ از‌ ماشین‌آلات‌ غول‌پیکر‌ را‌ جمع‌آوری‌ و‌ در‌ محل‌ جدید‌ دوباره‌ نصب‌ و‌ راه‌اندازی‌ کنند؟
محل‌ دفتر‌ اداری‌شان‌ باید‌ کجا‌ باشد،‌ در‌ تهران؟‌ آیا‌ توجیهی‌ برای‌ این‌ همه‌ هزینه‌ هست؟
و‌ چه‌ امکان‌ خاصی‌ برایشان‌ ایجاد‌ خواهد‌ شد‌ که‌ در‌ حال‌ حاضر‌ از‌ فقدان‌ آن‌ رنج‌ می‌برند؟
آیا‌ چاپخانه‌هایی‌ که‌ با‌ صرف‌ هزینه‌های‌ گزاف‌ در‌ چند‌ سال‌ اخیر‌ در‌ بخش‌ بسته‌بندی‌ در‌ حومه‌ تهران‌ در‌ حال‌ کارند،‌ حاضرند‌ همه‌ آنچه‌ تاکنون‌ برافراشته‌اند‌ را‌ یک‌باره‌ فرو‌ ریزند‌ و‌ دوباره‌ همزمان‌ سرمایه‌گذاری‌ جدیدی‌ برای‌ زمین،‌ ساختمان،‌ تاسیسات‌ و‌ غیره‌ کنند؟
آیا‌ چاپخانه‌های‌ کوچکی‌ که‌ با‌ داشتن‌ یک‌ یا‌ دو‌ ماشین‌ یک‌ ورقی‌ یا‌ دو‌ ورقی‌ در‌ مرکز‌ شهر‌ در‌ حال‌ کارند‌ و‌ مشتریان‌ گذری‌ هم‌ دارند‌ و‌ عموما‌ سربرگ،‌ کارت‌ ویزیت‌ و‌ یا‌ بروشور‌ چاپ‌ می‌کنند،‌ مشتریان‌ شهرک‌ چاپ‌ خواهند‌ بود؟‌ مشتریان‌ ریز‌ و‌ درشت‌ خود‌ را‌ از‌ آنجا‌ چگونه‌ سرویس‌ خواهند‌ داد؟‌ چگونه‌ باید‌ بازاریابی‌ کرد؟
و‌ یا‌ این‌که‌ در‌ همه‌ بخش‌های‌ فوق‌ باید‌ دوباره‌ چاپخانه‌های‌ جدید‌ تاسیس‌ شوند‌ تا‌ زمین‌های‌ شهرک‌ چاپ‌ را‌ خریداری‌ کنند‌ و‌ چاپخانه‌های‌ خود‌ را‌ بنا‌ کنند؟
آیا‌ ایده‌ ایجاد‌ چنین‌ شهرکی‌ خود‌ ایجاد‌ معضلی‌ دیگر‌ بر‌ دیگر‌ مشکلات‌ صنعت‌ چاپ‌ کشور‌ نیست؟‌ تازه‌ باید‌ با‌ چندین‌ ارگان‌ و‌ سازمان‌ درگیر‌ شویم‌ تا‌ بتوانیم‌ امکانات‌ مورد‌ نظر‌ را‌ فراهم‌ کنیم‌ و‌ پس‌ از‌ آن،‌ بعد‌ از‌ گذشت‌ از‌ چندین‌ سد‌ تازه‌ برمی‌گردیم‌ به‌ وضعیت‌ فعلی!‌ آیا‌ با‌ ایجاد‌ این‌ شهرک‌ به‌ یک‌ باره‌ وضعیت‌ مالی‌ چاپخانه‌ها‌ خوب‌ می‌شود‌ و‌ می‌توانند‌ ماشین‌آلات‌ مدرن‌ خریداری‌ کنند؟‌ آیا‌ به‌ یک‌ باره‌ کیفیت‌ چاپ‌ به‌ حد‌ اعلا‌ می‌رسد؟‌ مشکلات‌ صدور‌ کار‌ چاپی‌ رفع‌ می‌شود؟!!‌ همان‌طور‌ که‌ می‌دانید‌ این‌ ایده‌ و‌ پروژه‌ در‌ سال‌ ۱۳۸۴‌ کلید‌ خورده‌ ولی‌ هم‌اکنون‌ پس‌ از‌ گذشت‌ حدود‌ ۳‌ سال‌ هنوز‌ راه‌ طولانی‌ در‌ پیش‌ دارد.‌ البته‌ مسلم‌ است‌ که‌ نباید‌ انتظار‌ داشت‌ که‌ چنین‌ پروژه‌ای،‌ آن‌ هم‌ با‌ چنین‌ حجم‌ کاری‌ یکی‌ دو‌ ساله‌ به‌ سرانجام‌ برسد.‌ ولی‌ با‌ همه‌ این‌ احوال‌ این‌ همه‌ انرژی‌ و‌ فعالیت‌ برای‌ صرف‌ در‌ پروژه‌ای‌ که‌ دورنمای‌ آن‌ چندان‌ روشن‌ نیست‌ و‌ مشخص‌ نیست‌ چقدر‌ از‌ آن‌ استقبال‌ خواهد‌ شد‌ نیز‌ قابل‌ تامل‌ است.
اگر‌ چه‌ ایده‌ ایجاد‌ شهرک‌ چاپ‌ نیز‌ ابتکار‌ ما‌ نیست‌ و‌ قبلا‌ کشور‌ همسایه‌ امارات‌ آن‌ را‌ شروع‌ کرده‌ ولی‌ حتی‌ در‌ آن‌ کشور‌ علی‌رغم‌ موفقیت‌های‌ پیاپی‌ در‌ ایجاد‌ شهرک‌های‌ مشابه‌ در‌ این‌ پروژه‌ چندان‌ هم‌ موفق‌ نبوده‌اند‌ و‌ زمان‌ طولانی‌ راه‌اندازی‌ چنین‌ شهرکی‌ خود‌ حاکی‌ از‌ این‌ مطلب‌ است‌ که‌ شهرک‌ چاپ‌ مانند‌ شهرک‌ اینترنتی‌ نیست‌ که‌ با‌ ایجاد‌ چند‌ واحد‌ دفتری‌ و‌ خط‌ تلفن‌ و‌ فاکس‌ و‌ سرویس‌ اینترنت‌ پرسرعت‌ به‌ سرانجام‌ برسد!
اگرچه‌ در‌ آن‌ کشور‌ امکانات‌ راه‌های‌ بین‌المللی‌ دریایی‌ و‌ هوایی‌ نیز‌ همراه‌ با‌ قواعد‌ و‌ مقررات‌ بسیار‌ آسان‌ واردات‌ و‌ صادرات‌ و‌ ورود‌ و‌ خروج‌ کالا‌ موجبات‌ ایجاد‌ چنین‌ شهرک‌هایی‌ را‌ هموار‌ می‌سازد،‌ ولی‌ بهتر‌ است‌ اگر‌ ما‌ می‌خواهیم‌ حرکتی‌ در‌ زمینه‌ پیشرفت‌ این‌ صنعت‌ کنیم،‌ از‌ کشورهایی‌ الگو‌ برداریم‌ که‌ در‌ این‌ صنعت‌ سرآمد‌ هستند.‌ کدامیک‌ از‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ در‌ صنعت‌ چاپ‌ جهان‌ شهرک‌ چاپ‌ دارند؟!!‌ به‌ خصوص‌ وقتی‌ اسم‌ منطقه‌ آزاد‌ به‌ میان‌ می‌آید‌ و‌ شهرک‌ چاپ‌ را‌ با‌ این‌ خصوصیت‌ همراه‌ می‌کنیم‌ بلافاصله‌ مساله‌ صدور‌ کالای‌ چاپی‌ به‌ میان‌ می‌آید‌ و‌ یا‌ به‌ تعبیر‌ برخی‌ از‌ دوستان‌ چاپ‌ را‌ جایگزین‌ نفت‌ کنیم!!!
آیا‌ چاپخانه‌های‌ ما‌ واقعا‌ آمادگی‌ چنین‌ صادراتی‌ را‌ دارند؟
چند‌ درصد‌ از‌ مدیران‌ و‌ کارکنان‌ چاپخانه‌های‌ ما‌ مفهوم‌ کیفیت‌ را‌ بر‌ اساس‌ آنچه‌ در‌ دنیا‌ مقبول‌ است‌ می‌دانند؟
چه‌ تعداد‌ از‌ چاپخانه‌های‌ ما‌ استانداردهای‌ بین‌المللی‌ کیفیت‌ را‌ دریافت‌ کرده‌اند؟‌ قوانین‌ و‌ مقررات‌ دست‌ و‌ پاگیر‌ گمرک‌ و‌ ورود‌ و‌ خروج‌ کالا‌ در‌ کشور‌ ما‌ واقعا‌ اجازه‌ این‌ صادرات‌ را‌ به‌ موقع‌ و‌ بر‌ اساس‌ تعهد‌ چاپخانه‌دار‌ در‌ مقابل‌ سفارش‌دهنده‌ به‌ ما‌ می‌دهد؟
دسترسی‌ به‌ راه‌های‌ آبی‌ و‌ هوایی‌ بین‌المللی‌ در‌ تهران‌ چقدر‌ میسر‌ است؟
آیا‌ قواعد‌ و‌ مقررات‌ حاکم‌ بر‌ مناطق‌ آزاد‌ به‌ لحاظ‌ ورود‌ و‌ خروج‌ کالا‌ و‌ معافیت‌ از‌ پرداخت‌ عوارض‌ و‌ مالیات،‌ همانطوری‌ که‌ اظهار‌ می‌شود‌ اجرا‌ می‌شود؟‌ بهتر‌ است‌ این‌ مطلب‌ را‌ از‌ کسانی‌ که‌ در‌ مناطق‌ آزاد‌ فعلی‌ کشور‌ سرمایه‌گذاری‌ کرده‌اند‌ بپرسیم!
آیا‌ چاپخانه‌داران‌ در‌ چنین‌ منطقه‌ای‌ آزادند‌ که‌ هرگونه‌ سفارش‌ چاپی‌ را‌ که‌ از‌ خارج‌ می‌گیرند‌ با‌ هر‌ محتوایی‌ چاپ‌ کنند،‌ اگر‌ چه‌ با‌ فرهنگ‌ و‌ اصول‌ اعتقادی‌ جامعه‌ ما‌ در‌ تضاد‌ باشد؟‌ در‌ خاتمه‌ آرزو‌ می‌کنم‌ مسوولان‌ محترم‌ و‌ دست‌اندرکاران‌ و‌ تصمیم‌گیرندگان‌ برای‌ این‌ صنعت‌ پیش‌ از‌ آن‌که‌ تصمیمی‌ برای‌ ایجاد‌ یک‌ نهاد‌ دیگر‌ در‌ درون‌ این‌ صنعت‌ بگیرند‌ راه‌حل‌هایی‌ برای‌ کمک‌ به‌ وضعیت‌ موجود‌ کارگاه‌های‌ در‌ حال‌ کار‌ ارایه‌ کنند‌ و‌ اگر‌ توانایی‌ و‌ قدرتی‌ برای‌ دریافت‌ تسهیلات‌ و‌ یا‌ استفاده‌ از‌ پتانسیل‌های‌ مالی‌ وجود‌ دارد‌ آن‌ را‌ اختصاص‌ به‌ نوسازی‌ پیکره‌ فرسوده‌ موجود‌ این‌ صنعت‌ دهند.
——————————-
این یادداشت به قلم آقای “مهدی‌ رحیمی‌ یگانه” و به نقل از سایت اینترنتی Iran Print نگاشته شده است.


یادداشت های بازدیدکنندگان
نام شما / ایمیل شما

پــیـونــد ها
مجمع ناشران الکترونیک
کتابخانه‌ی امید ایران
کتابخانه‌ الکترونیکی ‌نسیم‌ رضوان
کتاب همراه
شرکت انتشارات ویژه نشر
کتاب کودک
خرید کتاب ارشاد
خبرگزاری کتاب ايران
خانه كتاب
جایزه ادبی ایران
پایگاه‌دریافت‌کتب‌الکترونیکی
پارس بوک
این روشنای نزدیک
آی کتاب
کتابخانه مجازی ایران
کتابخانه دانشکده پزشکی شیراز
کتابخانه الکترونیکی ویکیو
آی آی کتاب
آدینه بوک
نشر کارنگ

sokhangostar All Rights reserved 2007

 info@sokhangostar.com